Dudás Krisztina

Jogi nyilatkozat

— DudasKrisztina.hu —

1) Impresszum

A DudasKrisztina.hu weblap (továbbiakban: Weblap) kiadója (továbbiakban: Szolgáltató) Dudás Krisztina.

A Szolgáltató (kiadó) adatai:

 • Név: Dudás Krisztina
 • Lakcím: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 43/b
 • Emailcím:
 • Telefon: +36204243006

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Társaság megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
 • Adószáma: 14571332-2-42
 • Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241
 • Telephelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Emailes elérhetősége: support@tarhely.eu
 • Telefonos elérhetősége: +3617892789

2) Szerzői jog

A Weblapon megjelent tartalmak, alkotások, művek, információk és grafikai megoldások (együttesen: Szellemi termékek) – amennyiben erre külön jelzés nem utal – Szolgáltató vagy más jogtulajdonos tulajdonát képezik, és Szolgáltató rendelkezik az azok felhasználására vonatkozó jogosultsággal, licenccel, illetve más engedéllyel. Szolgáltató tulajdonát képező Szellemi termékek közzététele, reprodukálása és tárolása harmadik felek felé bármilyen elektronikus vagy hagyományos közvetítőcsatornán és tárolórendszerben – a webböngészéshez szükséges tevékenységek kivételével – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az ettől eltérő, engedély nélküli felhasználási módok a szerzői jogokról szóló törvény rendelkezéseibe ütköznek.

Copyright (C) 2019 Dudás Krisztina

3) Védjegyek

A Weblapon megjelenő nevek és emblémák tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

4) Szolgáltatási feltételek

A Szolgáltató Weblapjának megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi szolgáltatási feltételeket.

Elvárt magatartás

A Weblap használatának feltétele, hogy a látogató a Weblapot semmiféle törvényellenes, vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. A látogató nem használhatja oly módon a Weblapot és a rajta elérhető szolgáltatásokat, amivel sérülést, üzemzavart, túlterhelést vagy károsodást okozhat a Weblap vagy a Weblapot üzemeltető szolgáltató működésében és eszközparkjában, illetve amivel másokat akadályoz a Weblap használatában. A látogató sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet a Weblap nem nyilvános részeinek, illetve Szolgáltató tulajdonát képező vagy a Weblaphoz kapcsolódó bármely számítógéprendszer vagy hálózat jogosulatlan elérésére.

Tilos a Weblapon megjelent email-címeket kéretlen levelezésre használni, vagy bármilyen olyan tömeges és ismételt kommunikációt kezdeményezni, melyhez a címzettek kifejezetten nem járultak hozzá, és hallgatólagos hozzájárulásuk sem vélelmezhető (például reklámlevelek), illetve amelyek fennakadást okozhatnak a címzettek munkájában, vagy a postaládájukat üzemeltető szervezet, annak számítógéprendszerei és hálózata működésében.

Védett tartalmak

Szolgáltató a Weblap egyes tartalmainak és/vagy funkcióinak elérhetőségét regisztrációhoz kötheti. A regisztráció önkéntes. Amennyiben nem kíván regisztrálni, nem kap jogosultságot a védett tartalmak és funkciók eléréséhez.

Adatvédelem

Ld. a Weblap Adatvédelmi nyilatkozatát.

Más weblapokra mutató hivatkozások

A más (nem a Weblap internetes tartományba tartozó) hivatkozások Szolgáltató Weblapján kívülre vezetnek. A hivatkozott weblapokról – ellenkező jelzés hiányában – feltételezni kell, hogy Szolgáltató sem irányítási, sem befolyásolási képességgel nem rendelkezik tekintetükben, így Szolgáltató nem felelős egyetlen hivatkozott weblap tartalmáért sem. Szolgáltató csak a látogatók kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy Szolgáltató egyetértését fejezné ki az ilyen weblapok tartalmával kapcsolatban.

Ajándékkártyák, ajándékutalványok

A Weblapon feltüntetett szolgáltatások időszakosan névre szóló ajándékutalvány (ajándékkártya) formájában is megvásárolhatók. Az utalvány vásárlója (Utalványvásárló) a vásárlás során megjelöli a szolgáltatás igénybevételére jogosult személyt (Kedvezményezett). Az ajándékutalványt Szolgáltató akkor bocsátja ki, ha az Utalványvásárló az általa kiválasztott szolgáltatás díját megfizeti Szolgáltató részére. Az ajándékutalvány érvényessége a kibocsátását követő napon kezdődik, és a kibocsátását követő hónap első napjától számított 6 (hat) hónapig érvényes. Az ajándékutalványt csak a Kedvezményezett használhatja fel, az ajándékutalvány nem átruházható. Az ajándékutalvány csak személyes célra használható fel, kereskedelmi célra nem hasznosítható. Az ajándékutalvány nem visszaváltható. Az ajándékutalvány időbeli érvényességét nem befolyásolja, ha az Utalványvásárló vagy a Kedvezményezett a már előzetesen egyeztetett időpont módosítását kéri. Az Utalványvásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kedvezményezett az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőző 2 héten belül kíván Szolgáltatóval a szolgáltatás nyújtására időpontot egyeztetni, Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni a szolgáltatás időpontját. Abban az esetben, ha Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőzően időpontot már nem tud biztosítani a Kedvezményezett számára, a Kedvezményezett az érvényesség lejártát követő 2 hét szabad időpontjaiból választhat. Az ajándékutalvány beváltására rendelkezésre álló határidőt követő 2 hét időtartamon túlmenően az ajándékutalvány beváltására időpont nem foglalható. Az ajándékutalvány elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése, ellopása esetén a Szolgáltató az ajándékutalványt nem pótolja. A megsemmisült, megrongálódott ajándékutalványt a Szolgáltató nem cseréli ki, annak alapján vételár-visszatérítést nem teljesít.

Felelősségkizárás

Szolgáltató, jóllehet körültekintően és jóhiszeműen jár el a Weblapon megjelenő információk közzététele során, semmilyen felelősséget nem vállal a Weblapon közzétett információkért, azok valódiságáért, pontosságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Weblap vagy az azon közzétett információk és eszközök használatából fakadó károkért, beleértve – de nem kizárólag ezekre korlátozva – az üzleti forgalom elmaradását, az adatvesztést, a profitvesztést, a működési problémákat, illetve a valós vagy vélelmezett célokra való alkalmatlanságot és használhatatlanságot.

A látogató a weblapot saját felelősségére és kockázatára használja.